KOUČING

indiviudálny & tímový koučing

Verím, že ľudia už majú v sebe všetky zdroje, ktoré potrebujú, aby dosiahli úspech.

Svoju rolu kouča vnímam ako podporu klienta tieto zdroje objaviť, uvedomiť si ich, posilniť alebo lepšie využiť. 

Bude mi cťou sprevádzať Vás na tejto objavnej ceste a či už ide o medziľudské vzťahy, pracovné výzvy alebo čokoľvek, na čo potrebujete nájsť iný uhol pohľadu.

Ďalšie informácie

NLP

neuro-lingvistické programovanie

NLP prináša do života radosť, slobodu a istotu a to aj v "bežnom" pracovnom či súkromnom živote. Umožňuje lepšie spoznať a vnímať samého seba a aj ostatných, zefektívniť komunikáciu na pracovisku aj v súkromí. 

NLP však dokáže viac...Moja vlastná skúsenosť po traumatizujúcej dopravnej nehode ma presvedčila, že techniky NLP dokážu zásadným spôsobom pomôcť a rýchlo prinášať trvalé pozitívne zmeny v myslení aj v súvislosti s takými nepríjemnými zážitkami. 

Ďalšie informácie

PORADENSTVO 

v oblasti ľudských zdrojov

Ak je pre vás aktuálna téma motivácie tímu, vzťahov v tíme, chcete identifikovať ľudí s vysokým potenciálom, plánujete zmeny procesov v oblasti ľudských zdrojov, radi by ste pripravili kvalitný workshop na dané témy, rada sa s vami podelím o svoje skúsenosti. 

Ďalšie informácie