KOUČING

individuálny koučing

Čo to JE a ako to prebieha?

 • Ide o osobné, individuálne stretnutie a rozhovor medzi koučom a jeho klientom v trvaní zvyčajne 60 min., ktoré sa môže podľa potreby opakovať.
 • Môže byť zameraný na akékoľvek pracovné a/alebo osobné, veľmi individuálne témy, napr.:

» na pracovisku: vedenie ľudí, efektivita v práci, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, vzťah so šéfom, podriadenými, kolegami, náročné pracovné úlohy, rozvoj a plánovanie kariéry...

» osobné témy: partnerské vzťahy, vzťahy s rodičmi a deťmi, sebarealizácia, radosť a istota, práca s obavami, úprava telesnej hmotnosti atď.  

 • Obsah a detaily rozhovoru zostávajú striktne dôverné a nie sú zdieľané s nikým ďalším.
 • V koučingu kouč nehľadá s klientom riešenia pre iných ľudí (čo by mali iní robiť inak), vždy je to o riešeniach klienta.
 • Koučing nie je zameraný na problém, ale na riešenie.
 • Výber riešenia je rozhodnutím klienta, pretože najlepšie vie, čo je pre neho dobré.
 • Kouč rešpektuje ľudí, akí sú. Nekritizuje, nehodnotí - je fanúšikom svojho klienta.

Čím koučing NIE JE

 • Psychoterapiou ani psychoanalýzou - patria do medicínskej oblasti.
 • Poradenstvom - kouč neradí "ako na to", ale pomáha klientovi nachádzať vlastné riešenia, pretože len klient má pre seba tú správnu odpoveď.

tímový koučing

 • vztahy na pracovisku, výkonnosť tímu - časté témy, ktoré potrebujú pracovné tímy riešiť
 • vždy prebieha spolu s tímom a jeho manažérom
 • prináša transformačné a stále zmeny pre celý tím.

Kontakt