Tatiana Trebatická, MSc, ACC (ICF)

Môj príbeh

Voľakedy som dostala šancu. Veľkú. Takú, čo mení život. Z pozície asistentky priamo na manažérsku pozíciu so zodpovednosťou za viac krajín. Nemožné....takmer. Mala som obrovské šťastie na ľudí okolo seba.

Osvietený generálny riaditeľ, ktorý vytváral ľuďom príležitosti. Riaditeľka ľudských zdrojov, ktorá verila, že keď na to máš, dosiahneš to. Títo dvaja za to môžu. :) Viac ako 25 rokov na nich spomínam v kontexte toho, čo je možné, ak máme odvahu a akú úlohu môžeme každý zohrávať  v živote toho druhého. Akú stopu zanechávame...

Záver správy z môjho dvojdňový individuálneho assessmentu vo Švajčiarsku bol pre nadriadených  jasný "Vysoký potenciál, ale potrebuje sa ešte veľa naučiť. Je na vás, či ste pripravení jej pomôcť."

Pozíciu som dostala. Okrem nej  aj absolútne všetku pomoc od rodiny a kolegov, ktorú som potrebovala na to, aby som uspela - psychickú podporu, vytvorené podmienky pre relokáciu do inej krajiny a najmä odborného mentora z oblasti HR a láskavých múdrych nadriadených, ktorí ma viedli po biznisovej aj ľudskej stránke. 

Dôvera v schopnosti a potenciál druhých, podpora a správne nasmerovanie ovplyvnilo takmer celý môj  život. Cítim, že takúto príležitosť si zaslúžia všetci, ktorí chcú  a majú na to. Niekedy stačí len málo na to, aby si človek uvedomil, čo je v ňom. Možno stačí, aby mal pri sebe niekoho, kto mu dodá štipku odvahu alebo len trošku postrčí tým správnym smerom. To isté platí aj pre  jednotlivých ľudí aj pre celé tímy. 

...a preto dnes robím, čo robím. 

Rozvoj tímov aj jedincov formou koučingu, poradenstva a školení; a samozrejme - manažment ľudských zdrojov.

Určite nájdeme spoločne pre vás to najlepšie riešenie.

Čo mi pomáha podávať profesionálny výkon? 

 • Som HR manažérka s dlhoročnými skúsenosťami v rôznych firemných kultúrach (B2B, Rafinéria, IT/Telco, FMCG),
 • medzinárodne certifikovaný individuálny a tímový kouč,
 • medzinárodne certifikovaný NLP Master,
 • absolventka študijného programu Strategické riadenie ľudských zdrojov na britskej univerzite,
 • certifikovaný analytik rôznych medzinárodne uznávaných nástrojov a metodík (viď. nižšie - ďalšie odborné vzdelanie),
 • dcéra, sestra, manželka, mama, svokra (v časovom poradí.... :) ) ,
 • a  občas motorkárka. Na zadnom. Sedadle. :)

Medzinárodne certifikovaný kouč - Associate Certified Coach (ACC)™ 

Medzinárodná spoločnosť združujúca profesionálnych koučov International Coach Federation (ICF) udeľuje certifikáty tým koučom, ktorí preukázali vysokú profesionálnu znalosť a kvalitu koučingu v praxi. Koučingom sa zaoberám od roku 2009, okrem individuálneho koučingu ma teší práca aj vo forme skupinového či tímového koučingu. Do dnešného dňa mám odkoučovaných viac ako množstvo hodín v korporátnom internom aj externom prostredí.

Som členom SAKO - Slovenskej asociácie koučov.


Medzinárodne certifikovaný NLP Master®

Túto kvalifikáciu považujem za výnimočnú aj v tom, že ju na Slovensku má len niekoľko ľudí. Intenzívny výcvik som absolvovala v NLP Akadémii, u žiaka Richarda Bandlera, jedného z autorov NLP.

The Society of Neuro-Linguistic Programming™, v ktorej R. Bandler stále aktívne pôsobí, udeľuje certifikáty absolventom, ktorí úspešne zavŕšili dlhodobý medzinárodne akreditovaný výcvik.

Poznatky z oblasti fungovania našej mysle s prepojením na komunikáciu a správanie mi pomáhajú nielen pri koučovaní klientov.


Absolvent študijného programu britskej univerzity - Master of Science in Human Resources Management

Študijný program Sheffield Hallam University mi priniesol množstvo moderných odborných poznatkov z oblasti riadenia ľudských zdrojov a zároveň mi umožnil spoznať špičkových odborníkov v danej oblasti.

Mám dlhoročné pracovné skúsenosti na manažérskych pozíciách v oblasti riadenia ľudských zdrojov vo veľkých nadnárodných spoločnostiach - napr. ako riaditeľ Ľudských zdrojov, manažér Rozvoja Ľudských zdrojov z rôznych krajín EU.

Ľudia sú skutočne to najdôležitejšie, čo každá firma má a moje predchádzajúce skúsenosti z praxe mi pomáhajú veľmi dobre porozumieť a pomôcť klientom, ktorí hľadajú riešenia v oblastiach súvisiacich s kariérnym rozvojom, sebarealizáciou, vedením ľudí a ich motiváciou, resp. motiváciou vlastnou.


Ďalšie odborné vzdelanie

 • Medzinárodná certifikácia facilitátora v metodike LEGO® SERIOUS PLAY® (Association of Master Trainers)
 • Medzinárodná certifikácia THE ROCKET MODEL - rozvoj tímov (Gordon Curphy)
 • 2-ročný program DIPLOMA in TEAM COACHING (The International Centre for Business Coaching)
 • Program KARIÉRNE PORADENSTVO (Asociácia lektorov a kariérnych poradcov)
 • Medzinárodná certifikácia GOLDEN PROFILE of PERSONALITY - GPOP (Hogrefe Testcentrum)
 • 2- ročný výcvik Rastový model Virginie Satirovej pre profesionálov - STAR profi (Inštitút V. Satirovej)

 • Dlhodobý výcvik v metóde ZÁŽITKOVEJ PEDAGOGIKY (Lipnice)