Tatiana Trebatická, MSc, ACC (ICF)

  • medzinárodne certifikovaný kouč
  • medzinárodne certifikovaný NLP Master
  • absolventka študijného programu britskej univerzity
  • certifikovaný analytik medzinárodne uznávaného nástroja na osobnostné testovanie manažérov a ich tímov - GPOP
  • manažérka s dlhoročnými skúsenosťami 
  • dcéra, sestra, manželka, mama, svokra (v časovom poradí.... :) )

Medzinárodne certifikovaný kouč - Associate Certified Coach (ACC)™ 

Medzinárodná spoločnosť združujúca profesionálnych koučov International Coach Federation (ICF) udeľuje certifikáty tým koučom, ktorí preukázali vysokú profesionálnu znalosť a kvalitu koučingu v praxi. Koučingom sa zaoberám od roku 2009, okrem individuálneho koučingu ma teší práca aj vo forme skupinového či tímového koučingu.

Som členom SAKO - Slovenskej asociácie koučov.

Medzinárodne certifikovaný NLP Master® 

Túto kvalifikáciu považujem za výnimočnú aj v tom, že ju na Slovensku má len niekoľko ľudí. Intenzívny výcvik som absolvovala v NLP Akadémii, u žiaka Richarda Bandlera, jedného z autorov NLP.

The Society of Neuro-Linguistic Programming™, v ktorej R. Bandler stále aktívne pôsobí,  udeľuje certifikáty absolventom, ktorí úspešne zavŕšili dlhodobý medzinárodne akreditovaný výcvik.

Poznatky z oblasti fungovania našej mysle s prepojením na komunikáciu a správanie mi pomáhajú nielen pri koučovaní klientov.

Absolvent študijného programu britskej univerzity - Master of Science in Human Resources Management

Študijný program Sheffield Hallam University mi priniesol množstvo moderných odborných poznatkov z oblasti riadenia ľudských zdrojov a zároveň mi umožnil spoznať špičkových odborníkov v danej oblasti.

Mám dlhoročné pracovné skúsenosti na manažérskych pozíciách v oblasti riadenia ľudských zdrojov vo veľkých nadnárodných spoločnostiach - napr. ako riaditeľ Ľudských zdrojov, manažér Rozvoja Ľudských zdrojov z rôznych krajín EU.

Ľudia sú skutočne to najdôležitejšie, čo každá firma má a moje predchádzajúce skúsenosti z praxe mi pomáhajú veľmi dobre porozumieť a pomôcť klientom, ktorí hľadajú riešenia v oblastiach súvisiacich s kariérnym rozvojom, sebarealizáciou, vedením ľudí a ich motiváciou, resp. motiváciou vlastnou.

Ďalšie odborné vzdelanie

  • 2-ročný program DIPLOMA in TEAM COACHING (The International Centre for Business Coaching) - prebieha
  • Program KARIÉRNE PORADENSTVO (Asociácia lektorov a kariérnych poradcov)
  • Certifikácia GOLDEN PROFILE of PERSONALITY - GPOP (Hogrefe Testcentrum)
  • 2- ročný výcvik Rastový model Virginie Satirovej pre profesionálov - STAR profi (Inštitút Virginie Satirovej)