Potrebujete skutočne fungujúci tím?

Možno vediete tím ľudí, v ktorom niečo "škrípe". Konflikty, nedostatočný výkon, neochota zdieľať... Už ste vyskúšali školenia, teambuildingy a všetko funguje len chvíľu alebo vôbec nie?

V tom prípade je čas na profesionálne vedený tímový koučing, ktorý vám prinesie trvalé pozitívne zmeny.

Dohodnite si so mnou nezáväznú úvodnú konzultáciu, určite nájdeme spolu pre vás to najlepšie riešenie.

0908 701 398, tatiana@trebaticka.sk

VIAC O ROZVOJI TÍMU

TÍMOVÝ KOUČING - nástroj trvalých pozitívnych zmien

Ak chcete dosiahnuť trvalé pozitívne zmeny, lepšie komunikujúci tím, kvalitnejšie výsledky; a zároveň si posilniť svoju rolu lídra, ste tu správne. 

Profesionálne vedený tímový koučing je veľmi silný nástroj, ktorý vám ako lídrovi uľahčí vedenie tímu a tímu pomôže dosahovať očakávané výsledky a zlepšiť spoluprácu.

Autentické reakcie na priebeh a výsledky tímového koučingu:

"Výborná nenásilná retrospekcia na prácu tímu" 

"Empatická koučka, ktorá citlivo vnímala kedy a ako zasiahnuť, ak bolo treba a zároveň nechávala slobodu."

ČO ROBÍTE PO UKONČENÍ TÍMOVÉHO KOUČINGU V TÍME INAK?

"Vedenie porád. Vzájomný rešpekt a lepšie vzťahy. Lepšia spolupráca a teda efektivita. Sme oveľa viac načúvajúci, zaangažovaní a efektívnejší."

"Vieme na akých stránkach viac popracovať a kde ubrať aby atmosféra bola bezpečná a tvorivá pre všetkých."

"Každý sa snaží využívať viac svoju osobitnú potencialitu a druhí to rešpektujú."

"Čím viac rozumieme tomu pre koho to robíme, tým viac vieme čo robiť. Tým že sme sa zamýšľali nad stakeholdermi to bolo často nové pre nás."

"Tím lepšie a účinnejšie koordinuje svoju činnosť / zadeľovanie úloh a celkovo komunikáciu k tomu čo považujeme za doležíte."

"V minulosti sme myslím prehliadali niektorých SH (=stakeholderov). Teraz sú naše rozhodnutia viac s nimi prepojene."

Viac sa dozviete aj v mojom článku o transformačnom tímovom koučovaní, ktorý vám podrobne priblíži ako tímový koučing prebieha a čo môžete očakávať.  

DIAGNOSTIKA TÍMU

Súčasťou práce s tímom je vždy kvalitná úvodná diagnostika, zmapovanie toho, čo v tíme funguje a čo nie, čo je potrebné posilniť v správaní sa tímu, aby fungoval podľa očakávania lídra tímu. 

S čím môžete u mňa počítať?

DIAGNOSTIKA TÍMU - tím ako súčasť organizácie

3 kľúčové oblasti, ktorých úroveň priamo ovplyvňuje výkonnosť tímu. 

1. úlohy, ktoré tím má splniť, 2. vzťahy, ktoré sú v tíme, 3. spoločný rozvoj, ktorý tím posúva ďalej. Bez toho, aby jedna druhú podporovala, nie je možné, aby tím v prostredí organizácie dobre fungoval. 

Zistite, ako to máte u vás a identifikujte si oblasť, do ktorej je potrebné cielene investovať váš čas a energiu.

DIAGNOSTIKA TÍMU - dynamika vývoja tímuTím sa vždy nachádza v istom stupni svojho vývoja. Každá fáza rozvoja tímu si vyžaduje svoje. Ak sa nerešpektujú potreby tímu v danej fáze, objavujú sa problémy - napätie medzi ľuďmi, nízka produktivita,  neochota k zmenám atď. atď. Spolu zmapujeme, v ktorej fáze sa váš tím práve nachádza a čo konkrétne môžete vy ako líder spraviť, aby sa daná situácia zlepšila. 

Skontaktujte ma a dohodnite si úvodnú konzultáciu. nájdeme riešenie.

DIAGNOSTIKA TÍMU - interná spolupráca


Uľahčite si svoj manažérsky život - ak váš tím tím nepracuje tak, ako by ste potrebovali, využite príležitosť na identifikovanie dôvodu pomocou medzinárodne uznávanej metodiky a zistite ako situáciu elegantne zvládnuť. Získajte podrobnú správu s odporúčaniami na ďalšie kroky a poďte s istotou do nich.

Na základe rozsiahlych výskumov bolo identifikovaných 5 možných kľúčových príčin nefunkčnosti tímu (chýbajúca dôvera, nedostatok konštruktívnej diskusie, chýbajúci záujem, neochota preberať zodpovednosť a nedostatočná pozornosť venovaná výsledkom). Ktorá z nich vám komplikuje vedenie vášho tímu?

Medzinárodne uznávaná metodika P. Lencioniho, ktorú používam pri tejto diagnostike a aj pri práci s tímom, vám dá jasnú odpoveď, prečo spolupráca v tíme nefunguje, prečo tím nemá výsledky a čo s tým ďalej, aby ste dosiahli trvalú zmenu, ktorú potrebujete.

Napíšte mi alebo zavolajte, určite nájdeme pre vás to najlepšie riešenie.


Dohodnite si úvodnú nezáväznú konzultáciu:

0908 701 398

tatiana@trebaticka.sk