NLP

neuro-lingvistické programovanie

V mojom porozumení NLP ponúka vynikajúce príležitosti v 2 oblastiach, ktoré však navzájom úzko súvisia:

1. vnímavá komunikácia - voči sebe, voči druhým a tým pochopenie mnohého u seba aj u ostatných, napomáha skvalitňovaniu vzťahu k sebe a cez seba tým aj k druhým.

Spoznanie obmedzujúcich aj posilňujúcich presvedčení, stratégií, preferovaných spôsobov vyjadrovania vedie k niečomu, čo som si sama pre seba nazvala "mať tenké ucho" (čo samozrejme zahŕňa vnímanie všetkými zmyslami :) ). Téma je zaujímavá a vhodná aj na tréningy v skupinách, alebo individuálny rozvoj.

2. podpora pri odstraňovaní rôznych strachov, fóbií, pri získavaní väčšej sebaistoty a dôvery v konaní, vystupovaní pred verejnosťou, pri zbavovaní sa nežiaducich návykov a podobne. Toto je oblasť, ktorú riešim s klientom vždy individuálne a pozitívne výsledky mávame už v priebehu prvého stretnutia.

Kontakt