LEGO® SERIOUS PLAY® - hra či "hra"?

19.10.2021

Možno ste aj vy ako deti (a možno aj ako dospelí J) túžili mať doma tú vašu vysnenú stavebnicu LEGO®. Čo nás na ňom tak veľmi láka? Kreativita, sloboda tvoriť, fascinujúce možnosti takmer bez limitu...? Originálny nápad? Maximálne ponorenie sa do témy? Možnosť vyjadriť sa inak..?

Čo ak by to bolo možné i pri našich pracovných stretnutiach?

Spoločnosť LEGO® to dokázala a prišla s radikálne inovatívnym riešením pre biznisové prostredie - LEGO® SERIOUS PLAY® . Stavala na vlastných skúsenostiach.

V 90-tych rokoch spoločnosť LEGO® začala veľmi výrazne vnímať meniaci sa trend v tom, ako sa deti hrajú. Elektronické hry sa stávali atraktívnejšími než čokoľvek iné. Bolo potrebné zásadným spôsobom preformulovať obchodnú stratégiu a nájsť nové riešenia. Vtedy sa prvý krát objavila myšlienka využiť štandardné LEGO® kocky inak - na facilitované pracovné workshopy, strategicky dôležité stretnutia spoločnosti. To boli prvé kroky k súčasnej metodike LEGO® SERIOUS PLAY®.

Tvorba a realizácia stratégie, akvizícia a reštrukturalizácia, tvorba a implementácia firemnej kultúry, tímový rozvoj a rozvoj lídrov - to všetko sú situácie, kde LEGO® SERIOUS PLAY® umožňuje nachádzať efektívne riešenia.

V čom je jej čaro?

V jednoduchej filozofii: "Nechajte ruky, nech rozprávajú za vás."

Počas wshpu účastníci pracujú so špeciálnou sadou starostlivo vybraných LEGO® kociek a ďalších LEGO® komponentov. Profesionálna facilitácia umožňuje maximum kreativity, inovácie a otvorenosti v psychologicky bezpečnom prostredí. Pracuje s potenciálom skupiny pri hľadaní riešenia í v tých najťažších situáciách. Pracuje zároveň s jednotlivými účastníkmi, v atmosfére, kde každého prínos je nevyhnutný a dôležitý pre ďalší progres tímu.

Zúčastnili ste sa niekedy stretnutia, kde sedí okolo stola niekoľko ľudí, viacerí hovoria, každý o niečom inom, i keď si každý myslí, že prispieva k cieľu stretnutia...a na jeho konci sa nedospeje k žiadnemu záveru či rozhodnutiu?

...a samozrejme sú aj takí, ktorí sú len "pozorovateľmi", sediac opretí vo svojich stoličkách, s prekríženými rukami a čakajú, ako sa to celé "vyvrbí" a kedy to už konečne skončí, pretože sú myšlienkami niekde úplne inde a majú pocit, že by sa mali venovať niečomu úplne inému.

S LEGO® SERIOUS PLAY® nie je možné "nezúčastniť sa". LSP vás vtiahne do diania a už nepustí. Nie 60% ani 80%, ale 100% času stretnutia!


Ako to funguje?

Metodika LEGO® SERIOUS PLAY® bola vyvinutá spoločnosťou LEGO® v spolupráci so švajčiarskou IMD (International Institute for Management Development) a americkou MIT (Massachusetts Institute of Technology). Prepojila reálnu biznis prax a závery rozsiahlych vedeckých výskumov v oblasti fungovania mozgu s prepojením na prácu rúk, behaviorálnej psychológie a psychológie organizácií. Má svoje striktné princípy, ktoré medzinárodne certifikovaní facilitátori v LEGO® SERIOUS PLAY® veľmi dobre poznajú.

Jeden facilitátor zvyčajne pracuje maximálne s 6-12 členným tímom. Pri väčších tímoch je potrebné mať viac facilitátorov, aby bolo stretnutie skutočne efektívne a prinieslo výsledok. Aby to nebola "len hra s kockami...".

Workshopy môžu trvať 4 hodiny až 2 dni a sú veľmi intenzívne. Dĺžka záleží od témy a očakávania klienta, aký výsledok chce mať na záver. 

Kedy je metodika vhodná (akákoľvek z týchto možností znamená "áno")...?

 • Ak je v tíme ťažké nájsť spoločné naladenie sa.
 • Ak má každý v skupine záujem o tému alebo sa ho týka.
 • Ak je veľmi dôležité, aby sa každý podieľal na diskusii.
 • Ak chcete zvýšiť porozumenie či spoločné naladenie v tíme.
 • Ak chcete využiť efektívne čas a zároveň chcete byť všetci na "jednej vlnovej dĺžke".
 • Ak chcete motivovať nové učenie sa a nový spôsob myslenia.
 • Ak chcete riešiť náročné a komplexné výzvy v konštruktívnej atmosfére.
 • Ak je mimoriadne dôležité, aby členovia tímu vyjadrili otvorene svoj názor, resp. úprimne popísali svoje pocity, bez toho, aby sa niekoho dotkli alebo sa sami cítili dotknutí.
 • Ak niektorí členovia tímu majú v každej diskusii tendenciu dominovať a vy to chcete zmeniť bez toho, aby sa niekto cítil urazený.
 • Ak máte tím, ktorí majú tendenciu myslieť si, že mítingy sú zvyčajne stratou času.
 • Ak chcete vytvoriť kreatívny a hravý priestor na diskusiu.
 • Ak je veľmi dôležité, aby tím našiel odpoveď alebo riešenie, ktorým sa budú cítiť reálne viazaný.
 • Ak sa vaše stretnutia nesú v atmosfére hľadania vinníka namiesto hľadania riešenia a chcete to zmeniť.

...a POZOR, funguje to len vtedy:

· Ak ste dostatočne odvážny manažér, ktorý si vie priznať, že nemá odpovede na všetky otázky.

· Ak ste pripravený získať názor svojich podriadených v psychologicky bezpečnom prostredí.

· Ak máte pred sebou novú a náročnú situáciu, ktorá vyžaduje iné ako zvyčajné riešenie, resp. má viac možných správnych odpovedí a ste pripravený ich nájsť inou ako štandardnou cestou.

Verím, že patríte k takýmto odvážnym ľuďom a stretneme sa na niektorom z workshopov, "kde ruky rozprávajú". J


Na Slovensku je medzinárodne certifikovaných facilitátorov na LEGO® SERIOUS PLAY® (ďalej tiež LSP) zatiaľ skutočne len pár - spočítali by ste nás na prstoch jednej ruky. O to som radšej, že som sa mohla stať súčasťou globálnej komunity certifikovaných LSP facilitátorov:  www.lspdirectory.com.

Zatiaľ som zo Slovenska sama - verím však, že sa čoskoro ku mne pripoja i ďalší kolegovia/kolegyne.👍 🙏