Ty na to máš...! Večerný workshop na tému ľudský potenciál a jeho uplatnenie - 28.2.2018

Workshop, ktorý je postavený na princípoch individuálneho a skupinového koučingu, umožní všetkým, ktorí si chcú premyslieť ako ďalej na rozvoj svojho potenciálu, čo so svojou pracovnou kariérou, ako na rôzne "blokátory", ktoré nosíme so sebou (...a ktoré nám  prekvapujúco môžu byť niekedy užitočné).

Moje worshopy sa vždy snažím pripraviť tak, aby si z nich účastníci odniesli pre seba nielen veľmi uchopiteľné a hneď použiteľné veci, ale aby si odniesli domov aj niečo na zamyslenie, čo ich môže zase za čas opätovne posunúť vytúženým smerom.

Tento workshop môže byť zaujímavý zároveň aj tým, že môže byť len začiatkom v niečom intenzívnejšom a systematickejšom - môže pokračovať  individuálnym koučingom pre každého účastníka, kde to bude skutočne len o ňom a o jeho témach.